Umělá inteligence
(nechce a neumí být populistická)

Věc se má tak, že opět nastal čas čundrů kolem řek českých, takže musím vyplknout jedno prase v předstihu a odněkud z lesa ho pomocí mobilu ve správný okamžik oživit. Arciť je zde:

Před nedávnem jsme se s Roušovnou bavili o umělé inteligenci a snaze AI tvářit se seriózně a často i vědecky. Nevím proč, ale napadlo mě zeptat se ChatGPT, jak je to teda s tou placatostí. Aíčko odpovědělo slušně, ale dost nekompromisně, že vědecky nic nepodporuje placatost a pěkně strukturovaně mi sepsalo, proč placatosti AI nefandí.

Nejsilnější argumenty proti ploché Zemi:
1. Pozorování lodí plujících za horizont:
Pokud by Země byla placatá, lodě by se při odplouvání z břehu zmenšovaly rovnoměrně ve všech směrech. Ve skutečnosti se ale nejprve ztrácejí z dohledu trupy lodí, a teprve poté stožáry. To je jasný důkaz zakřivení Země, protože lodě se "skrývají" za oblouk Země.
2. Stín Země na Měsíci během zatmění Měsíce:
Během zatmění Měsíce se na jeho povrchu objeví kulatý stín Země. Kdyby Země byla placatá, stín by byl plochý nebo nepravidelný. Kulatý stín je jasným důkazem kulové Země.
3. Satelitní snímky a vesmírné lety:
Existují tisíce satelitních snímků a videozáznamů z vesmíru, které jasně ukazují kulový tvar Země. Lidé byli ve vesmíru a sami viděli, že Země je kulatá.
4. Různé délky denního světla v závislosti na zeměpisné šířce:
Na rovníku je denní světlo přibližně stejně dlouhé po celý rok. Čím dále se od rovníku vzdalujeme, tím kratší je den v zimě a delší v létě. To je způsobeno sklonem osy Země a zakřivením povrchu. Na placaté Zemi by denní světlo mělo stejnou délku všude.
5. Rozdílné souhvězdí viditelná z různých částí světa:
Různé souhvězdí jsou viditelná z různých částí světa v závislosti na zeměpisné šířce. To je možné pouze na kulové Zemi. Na placaté Zemi bychom viděli stejná souhvězdí všude.
6. Měření obvodu Země:
Již ve starověku Eratosthenes provedl experiment, který mu umožnil spočítat obvod Země s pozoruhodnou přesností. Jeho metoda se opírala o zakřivení Země a jeho výsledky jsou v souladu s moderními měřeními.
7. Gravitace:
Gravitace je síla, která přitahuje všechny objekty s hmotností k sobě. Na kulové Zemi gravitaci směřuje k centru Země. Na placaté Zemi by gravitace směřovala různými směry, což by vedlo k nestabilnímu a chaotickému světu.
8. Letecké trasy:
Letadla létají po trasách, které berou v úvahu zakřivení Země. Na placaté Zemi by letadla musela létat po přímých trasách, což by vedlo k mnohem delším letům a komplikovanějším navigačním systémům.
9. Západ a východ Slunce a Měsíce:
Slunce a Měsíc se na obloze pohybují po obloucích, které odpovídají zakřivení Země. Na placaté Zemi by se Slunce a Měsíc pohybovaly po přímých trasách, což by vedlo k jinému vzhledu oblohy.
10. Mořské vlny:
Mořské vlny se šíří po obloze v kruhových vzorcích, což je další důkaz zakřivení Země. Na placaté Zemi by se vlny šířily v přímých liniích.
Závěr:
Existuje mnoho silných argumentů proti ploché Zemi. Vědecké důkazy jsou jasné a neoddiskutovatelné. Země je kulatá a tato skutečnost je podložena tisíci lety pozorování a výzkumu.

Roušovna se hluboce zamyslela a pak mi řekla: To se ptáš blbě. Ten tvůj dotaz je zavádějící, zeptej se, proč je placatá a jaké jsou důkazy placatosti. Opravil jsem dotaz a odkliknul:

Argumenty zastánců ploché Země:
Zastánci ploché Země obvykle používají celou řadu argumentů, kterými se snaží dokázat, že Země není kulatá. Mnoho z těchto argumentů je založeno na chybném pochopení fyziky, logiky a pozorování. Mezi nejčastější patří:
1. Vnímání horizontu: Zastánci ploché Země tvrdí, že kdyby byla Země kulatá, horizont by se při pohledu z dálky zakřivoval. Protože se horizont zdá být rovný, argumentují, že Země musí být placatá.
2. Neexistence zakřivení v letadlech: Tvrdí, že kdyby byla Země kulatá, cestující v letadlech by museli během letu vnímat zakřivení Země. Protože tomu tak není, argumentují, že Země musí být placatá.
3. Fotografie Země z vesmíru: Mnoho zastánců ploché Země odmítá fotografie Země z vesmíru jako podvrhy nebo manipulace. Věří, že vlády a vědci spikli, aby skrývali skutečný tvar Země.
4. Teorie o ledové zdi: Podle některých zastánců ploché Země je okrajem Země ledová stěna, která brání oceánům v tom, aby se vylily přes okraj.
5. Gravitace: Zastánci ploché Země často nabízejí alternativní (a nevědecké) teorie gravitace, aby vysvětlili, proč věci na Zemi drží pohromadě. Například někteří věří, že Země je neustále zrychlována nahoru, čímž se vytváří dojem gravitace.
6. Selektivní vnímání důkazů: Zastánci ploché Země často ignorují nebo zpochybňují vědecké důkazy, které vyvracejí jejich teorie, a zaměřují se pouze na důkazy, které je podporují, i když jsou neprůkazné nebo zavádějící.
7. Spiklenecké teorie: Mnoho zastánců ploché Země věří, že existuje rozsáhlé spiknutí elit, vědců a vlád, které má skrýt pravdu o tvaru Země. Věřili, že tato pravda je jim tajena z důvodů kontroly a manipulace.
Je důležité zdůraznit, že tyto argumenty jsou nevědecké a nesprávné. Vědecký konsenzus ohledně tvaru Země je jasný a podložený rozsáhlými důkazy. Země je kulatá a neexistují žádné věrohodné důkazy pro tvrzení, že je placatá.
Doporučené zdroje:
[neplatná adresa URL byla odstraněna]
https://www.youtube.com/watch?v=l7qmf_6ZxHU
https://www.unlv.edu/news/release/round-earth-clues-how-science-proves-our-home-globe

No dobrá, tak s tím ChatemGPT jsem neuspěl. A během doby, kdy ChatGPT používám (verzi 3.5 jsem nahradil 4.O), nikdy nebyla tahle divná umělá inteligence nakloněná žádné z oblíbených konspiračních teorií.

Jasně, Tvrdej placatér mě pošle do prdele hned první větou a vystřelí neporazitelný argument: "Celý AI je jen další nástroj těch, co ovládají tento svět, aby ještě líp obhájili svoje nepravdivé teorie a líp mohli vás ovce ovládat." Jasně, tenhle argument je fakt neprůstřelnej

A proč se tím vůbec zabývám? Určitě ne proto, že bych se chtěl vyznavačům jiných povrchů vysmívat. To v žádným případě. Vnímám celej problém konspirací jako velmi sofistikovaný a komplexní systém spojený nejen s nefyzikou a nevědou, ale i zcela věrohodným popisem dimenze duševní. A ne, neberu je jako blázny. Je to jejich svět, tak jako ten můj kulatej, je můj svět. Třeba se mýlíme všichni.

Třeba to je všechno ještě víc jinak, třeba to je, jak říká náš Jirka, okamžik, kdy je tenhle svět na hraně horizontu událostí těsně před pádem do černý díry a vše, co se teď odehrává se už dávno odehrálo. Já vnímám svět placatejch vesmírů stejně jako surrealistický obrazy a abstraktní básně. Je docela zajímavý se pokusit nahlídnout do placaté bubliny. Moc mi to nejde, ale to není důvod se komukoliv vysmívat.

V souvislosti s AI, ale navrhuju, aby se konspirátoři pochlapili a začali budovat svou vlastní umělou inteligenci a svý vlastní, bohužel děsně drahý servery a grafický karty a algoritmy, který se budou učit správný argumenty stravitelný pro jejich nekulatý svět.

Zkrátka, myslím si, že jestli se do takového projektu nepustí hned, tak jim ujede, jestli už neujel, vlak. Tu naši AI moc používat nemůžou. Není jim příliš nakloněná.

Mám několik známých, často i vysokoškolsky vzdělaných, kteří dokonce velmi intenzivně používají AI a i ji propagují, a přesto věří konspiracím o dvojčatech v NY, Toltécích a dalších, z jistýho úhlu pohledu velmi nevědeckým případům. Trochu mě tím matou. Obdivuju jejich schopnost na některý věci se AI neptat, aby si do svýho systému nezavedli bordel a informační mor.

Ještě jsem si všiml jedné nerovnosti. Ale není to pravidlem, jen to je častější jev. Ti z placatýho konce bývají ve svém prosazování poněkud agresivnější než ti z konce kulatýho. Jenže to nemám ani vědecky ani statisticky seriozně ověřené, jen mi to tak zatím na malým vzorku kolem mě vychází. Málokdy kulatér vyhledává placatéra kvůli diskuzi, ale často placatéři vyhledávají kulatéry, aby je přesvědčili. Až budu mít víc dat, která mou domněnku vyvrátí, určitě se vám, moji milí čtenáři WWWiditelnýho prasete přiznám, ozvu a omluvím.

Mně se nejvíc na ploché zemi líbí myšlenka zakončení té placky. To, že je tam nějaká ledová stěna a ta je opatřena mocnou silou, která brání komukoliv, hlavně vodě z oceánů, aby to nepřepadlo do neznáma.

K ilustracím pro tento fejeton jsem použil taky umělou inteligenci. Nabízelo se to jaksi logicky samo. Generátor obrázků ze zadanýho textu. Někdy tuto technologii používám a někdy mě i baví. Jde jen o to, dostatečně barvitě popsat, co po generátorovi chci. Většinou to je děsná píčovina, kterou je třeba postupně drtit, upřesňovat, modelovat a doplňovat dalšími a dalšími údají. Je to trochu voser, ale podle mýho tvůrčí voser, srovnatelnej s tím, když se trápíš nad paletou s barvama, jestli je tahle barva to pravý vořechový a jestli tu hlavu nemá paní blbě natočenou a proč na okraj stolu už nepřidat solničku. Je to prakticky stejnej postup.

Postup, kterej určitě platí i v muzice, poezii. Generátor je jen nástroj pro realizaci mé myšlenky. Nic víc nic míň. Vůbec bych to nedémonizoval. Lidstvo blbé proradné se nakonec naučí s AI žít stejně jako si zvyklo na automobilismus, na elektřinu a televizi. Jako si zvyklo na pěstování pšenice nebo tepelnou úpravu masa. Lidstvo je, si myslím, docela adaptabilní hejno. Ale samo se trochu své adaptability bojí, tak to maskuje fňukáním a strašením.

Je fakt, že cestovky se výletů k mocné ledové stěně na konci světa zhostily perfektně a pořádají výlety za exotikou, jaká tu ještě nebyla.

Třítýdenní výlet na privátní ledovou kru s mocným sluněním nevyjde zas tak draho. Můžete si s sebou vzít i oblíbený plyšáky. Doporučuje devět Okamurů z deseti.

Máme pro vás i speciální privátní kry pro seniory.

Jeden z prvních barů na ledové kře hodně blízko konce světa.

Kaváren bylo poblíž ochranného valu čím dál víc a často docházelo ke sporům o název bufetu.

Barmani museli nakonec najít nějakou smírčí cestu, protože inspekce a úředníci z finančáků sem jezdit nechtějí.

Ejhle člověkus!

Navzdory strašení vyznavačů ploché země, že ke stěně s mocnou silou se nedá dostat a že to je nebezpečný, dobrodruhy neodradilo.

Pečlivou studijní prací se podařilo najít v archivu slavného krajinářského fotografa Ansela Adamse, že i on se na zapřenou, aby se mu nesmáli, vydal k mohutné mocné konečné stěně a s nasazením vlastního života vyfotografoval na deskový přístroj Arca Swiss krajinu na skleněný negativ, který ale mrazem a mocnou silou praskl. Přesto se fotografii podařilo složitě zachránit.

Poslední výprava k mocné silné zdi odhalila, když se rozptýlila mlha, že na vrcholu (horizontu) stěny je umístěno osm antén HAARP. Údajně vyrábí tu mocnou sílu. Výzkumy jsou dost znepokojivé a obávám se, že se chystá nějaká trestná výprava na všechny, kdo zesměšňují a zlehčují placatost. Pro jistotu - bacha na pinďoury. Záření. Ale kdo jsem já, vyznavač vlasitvědy ze čtvrté třídy, abych se tu posmíval a uděloval moudra?

Tuhle nádhernou fotku vyfotil 24. prosince 1968 americkej astronaut William Anders z paluby kosmický lodě Apollo 8, nacházející se na oběžný dráze Měsíce. Snímek zachycuje výřez měsíčního povrchu a v pozadí osvětlenou část planety Země. Fotka se jmenuje "Earthrise - Východ Země".
Foceno švédským Hasselbladem 500C, upraveným pro použití v kosmickým prostředí. Měl vyměnitelný objektivy a filmovej formát 70 mm. Já vím, fotošop*, NASA, Hollywood, fejk...

Pár smířlivých slov na závěr. Náš Honza při debatách s vyznavači ploché země vždy zdůrazňuje: "To je v pohodě, klidně si žijte ve svým plochým světě a já si budu žít v tom svým kulatým. Jde o hovno, ani jednomu z nás to v každodenním životě nijak nepřekáží a žíly netrhá. I ty stromy a krabicový víno vypadají v našich rozdílnejch světech stejně."
Víte co? Berte celej tenhle fejeton i celej svět jako obyčejnej zakřivenej hoax. Je to pohodlné.

*První verze programu Adobe Photoshop se objevila v únoru 1990.
Byla určena pro operační systém Mac OS a vyvinuli ji bratři Thomas a John Knollovi.
Původně se program jmenoval Display a sloužil k zobrazování obrázků v odstínech šedi.

podpis
Služebně starší učitelka vysvětluje služebně mladší učitelce principy slaňování.
Olina s Helčou v Kalivodech asi tak v roce 1981.
Tedy v době, kdy ani jedna netušila, že se stanou učitelkama.

Jeden můj jednoduchej známej mě před lety ohromil dotazem: "A kvantovó teóriju znáš?" Bojím se se s ním setkat, aby se mě nezeptal: "A uměló intelignecu používáš?"

PAN JIŘÍ DODAL FOTODOKUMENTACI
Z VALDŠTEJNSKÉ

zahrady v Praze, kde probíhal koncertní program 50 zúčastněných
ZUŠ z celé republiky.


Příprava Kyjováků před vystoupením:


Pohled od zvukařů - tam v dáli stojí před souborem opravdu
stréc Jirka Mottl jr. osobně a řídí svoje dílo!


Zvukaři měli těžkej den - zvučit tolik souborů a kapel během
celé soboty, to určitě nebylo jen tak. Proto tam Jirka jel coby asistent
a pomohl hlídat, aby to Kyjovákům znělo důstojně. Prý se to povedlo!

ENSEMBLE OPERA DIVERSA PŘIPRAVUJE
OPERU MILOŠE

Štědroně "Návrat", premiéra se blíží!
Je to miniopera, pojednávající o návštěvě Františka Sušila v Rósínově!
Ve čtvrtek 20. června v 19:00 bude právě tam premiéra
za účasti autora!
Podílím se na hudebním nastudování a můžu s klidným svědomím doporučit!

Zkoušeli jsme v různých prostorách, dokonce i v sále radnice Brno 3,
těsně před volbami. Měli tam spoustu nepotřebných plakátků (to je papíru…)
a tak je zpěváci využili jako rekvizitu. Režíruje Tomáš Studený.
Návrat napsal Miloš Štědroň v centrální hanáčtině a už to samo o sobě
slibuje dostatečnou dávku humoru. Operní pěvci si to užívají a já jakbysmet.
Teď jsme začali zkoušet na ZUŠ Veveří i s kapelou a tam vydržíme
až do premiéry.


Právě probíhá "sprostá pěsnička" Naša Anča dlóho spává…

Michal Robotka tentokrát hraje starostu města Rósínova!


Hraní to není nejlehčí, ale pomalu se do toho dostáváme a zní to nadějně!

Dirigentka Gabriela Tardonová je příjemná a šikovná, všechny to baví
a tak se můžeme opatrně těšit na představení.
Velká premiéra bude v Divadle Husa na provázku (tak jako loni Bulisovy minioperky…)
a to 27. června ve 20:00. Tam ale můžete zažít hned dvě miniopery!
Kromě Návratu ještě "Mendel - Magnum mysterium", ve stejném obsazení.
I tady uslyšíte centrální hanáčtinu, ale né furt.
Abychom se náhodou v ten slavný den nenudili,
budeme hrát ještě na vernisáži výstavy obrazů Jany Rackové!

Jana oslavila nedávno osmdesátiny a tak to bude krásná příležitost,
jak jí projevit sympatie!

Dada a spol.

Tohle fakt stojí za těch 99 korun. Věřte mi.
https://www.supraphonline.cz/album/811270-dezkorepetice-aneb-lidovky-jinak

Zdravím přátele naší kytarové besedy.
Zítra v neděli 9.6.2024 zahrajeme u kytar a zazpíváme vám na Zelném rynku od 14:00 hod. (cca do 16-17).
Sraz je u kandelábru, co je před Moravským muzeem. V případě, že zaprší, se posunem do průchodu ze Zelňáku k nádvoří staré radnice. Zahraju já, Honza Svoboda (zichrově) + asi též další naši členové.
Brno je město hudby a léto je tady. Díky dopředu za vaši účast!
Jura Hála.

Zvukové krajiny Brna rozezní Galerii Jaroslava Krále


Tomáš Šenkyřík: Zvukové krajiny Brna, zvuky lidské a mimolidské

Jarní výstavní blok se přehoupl do druhé poloviny. V prvním patře Domu umění je nadále k vidění mezinárodní výstava Beyond the Sound, její první komentovaná prohlídka proběhla v rámci Brněnské muzejní noci a druhá nás čeká právě v nadcházejícím měsíci. V Galerii Jaroslava Krále v přízemí předali Symbionti 2.0 symbolické žezlo Zvukovým krajinám Brna, jejichž doprovodný program bude stěžejním bodem červnového dění. Co nás tedy konkrétně čeká?

ZVUKOVÉ KRAJINY BRNA

Co všechno jsou "zvuky Brna"? Opravdu různorodá směs, dalo by se říct - jak ukáže i nová výstava Tomáše Šenkyříka, která je výsledkem časosběrného průzkumu nejrůznějších lokalit. Nahrávání začalo na okrajích Brna, odkud se autor postupně přibližoval k centru a zkoumal, jak se zvuky lidské civilizace a mimolidského světa vzájemně prolínají. Jak ovlivňují zvířecí obyvatele města různá více či méně slyšitelná chvění či vibrace, způsobovaná lidskou činností? Zvukovou instalaci doplní minimalisticky pojaté videokresby Michala Kindernaye, generované přímo z pořízených nahrávek. Výstava bude zahájena v úterý 4. června a k vidění bude do 14. července.


Beyond the Sound, foto: Kristýna Urbánková

DOPROVODNÝ PROGRAM

úterý 18. 6., 17:00 - komentovaná prohlídka výstav Beyond the Sound a Zvukové Krajiny Brna

středa 19. 6., 17:00 - poslechový večer na téma akustická ekologie